SAMANARVOISTEN SUOMI

Pienen kunnan johtamisessa motivoi se, kun näkee, miten kuntalaiset ovat aktiivisia lähestulkoon kaikessa. Tärkeintä kunnan toiminnassa ovat kuitenkin ne ihmiset, kuntalaiset.

Arto, 34, Miehikkälä

Pienen kunnan johtamisessa motivoi se, kun näkee, miten kuntalaiset ovat aktiivisia lähestulkoon kaikessa. Tärkeintä kunnan toiminnassa ovat kuitenkin ne ihmiset, kuntalaiset. Toivoisin edistäväni kuntalaisten hyvinvointia, arkea ja asemaa – niin että välttämättömät palvelut saataisiin täällä pidettyä ja ihmiset haluaisivat asua täällä. Miehikkälä on elinvoimainen kunta ja sen tulisi näyttäytyä elinvoimaisena jatkossakin.

Näin kunnanjohtajana koen, että väestörakenne on Miehikkälässä suurin haaste. Meillä on iäkästä väkeä, ja toisaalta syntyvyys on pieni. Lapsiperheitä ja alle 20-vuotiaita on suhteellisen vähän. Monet lähtevät viimeistään opiskelujen myötä muualle. Vuosien päästä pieni syntyvyys tulee näkymään koulujen ja luokkien koossa.

Muuttoliike on ollut viime vuosina kaupunkeihin suuntautuvaa. Toisaalta luonnonläheinen ajattelu on voimistunut. Olisi tärkeää huomioida tämä kuntamarkkinoinnissa. Siten ihmiset muistaisivat paremmin, että on hyvä vaihtoehto asua pienessä kunnassa ja lähellä luontoa.

Maaseutukunnan ongelma on monesti tunnettuus. Kun on kyseessä pieni paikkakunta, ei resursseja usein ole laittaa markkinointiin niin, että se toisi kunnan vahvuuksia paremmin esiin. Miehikkälä on hyvin ihmisläheinen kunta, ja kaikki tuntevat täällä toisensa. Se on meillä vahvuus. Isommissa kaupungeissa kuntapolitiikka on monesti etäistä.

Valtionosuuksista puhutaan paljon, ja siitä, miten niitä määritellään. Jotkut kunnat saavat enemmän tukea kuin toiset. Jos ja kun niistä aletaan nipistämään, tulee pienemmille kunnille nopeasti noutaja. On pidettävä huoli siitä, että asunnonomistajien omaisuus tai kiinteistöjen arvo eivät laske sen vuoksi, ettei kunnan palveluita ole enää lähettyvillä.

Sote ja maakuntauudistus ovat yhdessä iso paketti. On tärkeää, että Miehikkälän – kuten muidenkin pienten kuntien – sote-palvelut säilyisivät vähintään samalla tasolla kuin nyt. Se on nykyisille asukkaille luonnollisesti tärkeää. Jos palveluita täytyy lähteä hakemaan pidemmältä, on helpompi muuttaa niiden perässä toisaalle.

Mikään muutos ei tapahdu yhtäkkiä. Ei Miehikkälään kuukaudessa muuta isoa määrää ihmisiä. Siksi pitää ajatella tulevaisuutta ja miettiä, miten tänne saisi houkuteltua ihmisiä. Some on ollut kustannustehokas ja hyödyllinen kanava. Toivon, ettei suuria investointeja tulisi, sillä ne syövät paljon pienen kunnan budjetista. Haluaisinkin, että rahaa satsattaisiin enemmän esimerkiksi harrastustoimintaan ja muihin sen kaltaisiin vetovoimatekijöihin.

Toimittaja
Meeri Tiensuu
Kuvaaja
Veera Nivalainen
Video

LUE LISÄÄ